Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.56.2012.JF
Data publikacji 30.05.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci energetycznej wraz ze stacją transformatorową przy ul. Potkanowskiej oraz przy ul. Okrężnej

Załączniki

Data publikacji 30.05.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 433 wizyt