Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.66.2012.um
Data publikacji 30.05.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu na terenie działek o nr 101/1, 85/5 przy ul. Józefowskiej

Załączniki

Data publikacji 30.05.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 441 wizyt