Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

AR I.6740.2.9.2012.KP
Data publikacji 28.05.2012

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa przedłużenie ulicy Odrzańskiej oraz połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową

Załączniki

Data publikacji 28.05.2012

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 464 wizyt