Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.43.2012.KP
Data publikacji 24.05.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia drogowego ulicy Staroopatowskiej

Załączniki

Data publikacji 24.05.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 521 wizyt