Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

AR I.6740.2.5.2012.KP
Data publikacji 28.02.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do parku Planty

Załączniki

Data publikacji 28.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 495 wizyt