Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ARI.6733.152.2011.TK
Data publikacji 21.02.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z hydrantami dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Radomskiego

Załączniki

Data publikacji 21.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 483 wizyt