Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.22.12.um
Data publikacji 21.02.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr 52, 161, 155 w Radomiu przy ul. Mlecznej

Załączniki

Data publikacji 21.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 482 wizyt