Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.149.11/12JN
Data publikacji 17.02.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu na działkach o nr ewid. 149/7, 150/4 oraz na działce o nr 148/5 przy ul. Warszawskiej

Załączniki

Data publikacji 17.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 528 wizyt