Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.1.2012.um
Data publikacji 15.02.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu na terenie działek o nr. ewidencyjnych 53/16, 53/17, 102/5, 52/5 przy ul. Brzustowskiej

Załączniki

Data publikacji 15.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 334 wizyt