Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.13.2012.JN
Data publikacji 08.02.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej na terenie działek nr 105/33, 108/1, 133/1, 118, 119/1, 175, 122/14 i 123/15, położonych przy ul. Kozienickiej j

Załączniki

Data publikacji 08.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 448 wizyt