Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.18.2012.JN
Data publikacji 08.02.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu na działce o nr ewid. 6 przy ul. Grota Roweckiego

Załączniki

Data publikacji 08.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 546 wizyt