Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.6.2011.um
Data publikacji 24.02.2011

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego.

Data publikacji 24.02.2011

Rejestr zmian
Autor : Grażyna Chmielewska

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 480 wizyt