Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ARII. 6733.4.2011.JN
Data publikacji 21.02.2011

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na działkach połozonyc przy ul.Kozienickiej ... w Radomiu.

Data publikacji 21.02.2011

Rejestr zmian
Autor : Grazyna Chmielewska

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 458 wizyt