Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar II. 6733.10.2011.JN
Data publikacji 21.02.2011

Obwieszczenie o wszczętciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce położonej przy ul. Grota Roweckiego w Radomiu.

Data publikacji 21.02.2011

Rejestr zmian
Autor : Grażyna Chmielewska

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 475 wizyt