Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar II. 6733.1.2011.JN
Data publikacji 21.02.2011

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowych na działkach położonych przy ul. Chmielińskiego, ul. Hermanowicz, ul. Fiedlera, Rewolińskiego ...

Data publikacji 21.02.2011

Rejestr zmian
Autor : Grażyna Chmielewska

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 480 wizyt