Inwestycje celu publicznego

ICP/Ar.II.d/7331/734/2010
Data publikacji 03.01.2011

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację tankowania paliw płynnych na części działek położonych w Radomiu przy ul. 11 go Listopada.

Załączniki

Data publikacji 03.01.2011

Data modyfikacji 03.01.2011
Rejestr zmian
Autor : Marcin Matysiak

Osoba publikująca: Marcin Matysiak


Statystyka strony: 508 wizyt