Informacje nieudostępnione

Data publikacji 05.01.2011

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na pisemny wniosek. 


Wniosek można złożyć Biurze Obsługi Mieszkańca.

Data publikacji 05.01.2011

Data modyfikacji 14.02.2011
Rejestr zmian
Autor : Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 15654 wizyt