Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/kontrole/kontrole-w-zakresie-prz/48676,Kontrole-w-zakresie-przestrzegania-i-stosowania-przepisow-ochrony-srodowiska-ora.html
2020-10-26, 13:04

Kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku

Metadane

Data publikacji : 12.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony