Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/poziomy-recyklingu-osia-1/32722,Poziomy-recyklingu-osiagniete-przez-przedsiebiorcow-odbierajacych-odpady-komunal.html
2020-10-27, 13:26

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poziomy zostały opracowane dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie  sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radomia.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Żuchowska
Osoba udostępniająca informację:
Robert Kolasa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Robert Kolasa

Opcje strony