Urząd Miejski w Radomiu

 

 

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa w Radomiu

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) 

Zasady i stawki za zajęcie nieruchomości (poza pasem drogowym), stanowiących własność Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa, położonych w granicach miasta Radom 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / na lata 2011 - 2013

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2014 - 2016

Zasady wynajmu lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Radomia 

Zasady wypłaty odszkodowań przez Gminę Miasta Radomia za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2024

Zasady nabywania nieruchomości do gminnego lub powiatowego zasobu oraz udostępniania nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu 
Zasady wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) pod usytuowane poza pasem drogowym wolnostojące ogródki piwne oraz sezonowe ogródki funkcjonalnie związane z lokalem gastronomicznym

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / w latach 2017-2019

Regulamin sprzedaży nieruchomości zabudowanych na rzecz osób, które dzierżawią lub użytkują nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 02.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry