Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/gospodarka-nieruchomosc/13063,Gospodarka-nieruchomosciami.html
2019-12-06, 18:40

 

 

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa w Radomiu

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) 

Zasady i stawki za zajęcie nieruchomości (poza pasem drogowym), stanowiących własność Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa, położonych w granicach miasta Radom 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / na lata 2011 - 2013

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2014 - 2016

Zasady wynajmu lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Radomia 

Zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / w latach 2014-2016

Zasady wypłaty odszkodowań przez Gminę Miasta Radomia za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019

Zasady nabywania nieruchomości do gminnego lub powiatowego zasobu oraz udostępniania nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu 
 

Zasady wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) pod usytuowane poza pasem drogowym wolnostojące ogródki piwne oraz sezonowe ogródki funkcjonalnie związane z lokalem gastronomicznym

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / w latach 2017-2019

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 28.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony