Wykonanie budżetu, zobowiązania, dotacje, poręczenia, gwarancje, ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc

Data publikacji 30.05.2018

Załączniki do Zarządzenia Nr 3085/2018 Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Data publikacji 30.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Małgorzata Kozera
Biuro Skarbnika

Statystyka strony: 108 wizyt