Wykonanie budżetu, zobowiązania, dotacje, poręczenia, gwarancje, ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc

Data publikacji 30.05.2017

Nr 2277/2017 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2016 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz udzielonej pomocy publicznej.

Data publikacji 30.05.2017

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Małgorzata Kozera
Wydział Budżetu i Podatków

Statystyka strony: 256 wizyt