Wykonanie budżetu, zobowiązania, dotacje, poręczenia, gwarancje, ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc

Data publikacji 08.02.2016

Zarządzenie Nr 465/2015 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2014 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty pod. ...

Załączniki

Data publikacji 08.02.2016

Data modyfikacji 08.02.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Małgorzata Kozera
Wydział Budżetu i Podatków

Statystyka strony: 469 wizyt