Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/wykonanie-budzetu-zobow/19633,Zarzadzenie-nr-24052012-w-sprawie-przedlozenia-do-publicznej-wiadomosci-informac.html
2020-05-29, 21:28

Zarządzenie nr 2405/2012 w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2011 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2011 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i op

Metadane

Data publikacji : 01.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Horwat Wydział Budżetu i Podatków

Opcje strony