Wykonanie budżetu, zobowiązania, dotacje, poręczenia, gwarancje, ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc

Data publikacji 01.06.2012

Zarządzenie nr 2405/2012 w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2011 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2011 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i op

Data publikacji 01.06.2012

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak

Osoba publikująca: Kamila Horwat
Wydział Budżetu i Podatków

Statystyka strony: 1084 wizyt