Ogłoszenia

Data publikacji 06.03.2019

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert w sprawie udzielenia gwarancji bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert

 

 

Gmina Miasta Radomia

Urząd Miejski

ul. Jana Kilińskiego 30

26-600 Radom

                                                                                 

           

 

 

            W dniu 04.03.2019 roku, komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych do konkursu, którego przedmiotem było wyłonienie podmiotu, który udzieli gwarancji bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane na kwotę
15 650 915,32 zł, w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane w ramach umowy nr 19/In/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wraz z późniejszymi aneksami dotyczącej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap”.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego, z najniższą ceną brutto wynoszącą 23 476,37 zł.  

 

                                                                                              Komisja Konkursowa

 

 

 

 

Data publikacji 06.03.2019

Data modyfikacji 07.03.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Justyna Pawelec
Biuro Skarbnika

Statystyka strony: 62 wizyt