Urząd Miejski w Radomiu

Uchwała Nr Ra.526.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radom projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2037

Metadane

Data publikacji : 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Kozera Biuro Skarbnika

Opcje strony

do góry