Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio/27446,Uchwala-Nr-Ra1842014-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Warsza.html
2020-10-01, 21:02

Uchwała Nr Ra.184.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013

Metadane

Data publikacji : 23.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Filipowicz Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Horwat Wydział Budżetu i Podatków

Opcje strony