Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio/26687,Uchwala-Nr-Ra3842013-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Warsza.html
2020-08-14, 16:09

Uchwała Nr Ra.384.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania plan

Metadane

Data publikacji : 19.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Filipowicz Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Horwat Wydział Budżetu i Podatków

Opcje strony