Sposób załatwiania spraw

Data publikacji 31.10.2014

Sposób załatwiania spraw

- telefonicznie pod numerem (48) 366 41 31

-listownie: ul. Lipska 2,  26-600 Radom

-e-mail:sekretariat@zssipo.radom.pl

-osobiście w godzinach pracy sekretariatu od godz. 7:00 - 15:30

Data publikacji 31.10.2014

Data modyfikacji 10.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Ewa Szwaczka

Osoba publikująca: Ewa Szwaczka
Zespół Szkół Nr 2

Statystyka strony: 477 wizyt