Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 31.10.2014

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych mogą uczęszczać dzieci i młodzież:

- od urodzenia, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (WWRD)

- od 3 roku życia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (Przedszkole)

- od 6 do 24 roku życia na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

- od 3 do 25 roku życia na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 

    KROK PIERWSZY

 •    Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) składają wniosek o  wydanie opinii (w przypadku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (właściwej dla miejsca zamieszkania).

    KROK DRUGI

 •    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice (opiekunowie prawni) wraz z wnioskiem o skierowanie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu składają w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Radomiu. Osoby spoza Radomia składają wniosek w Starostwie Powiatowym w Radomiu. W przypadku WWRD należy złożyć podanie i opinię bezpośrednio w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu

    KROK TRZECI

 • Po uzyskaniu skierowania Prezydenta Miasta Radomia do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  •        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  •        podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu
  •        kartę zdrowia dziecka
  •        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  •        świadectwo ukończenia szkoły
  •        dwa zdjęcia
  •        metrykę urodzenia  
Data publikacji 31.10.2014

Data modyfikacji 10.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Ewa Szwaczka

Osoba publikująca: Ewa Szwaczka
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

Statystyka strony: 3999 wizyt