Sposób załatwiania spraw

1Procedury
Data publikacji 02.02.2013

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu

Data publikacji 02.02.2013

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Ewa Szafranowicz - Stefanowska
Zespół Szkół Nr 1

Statystyka strony: 912 wizyt