Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-specjalne/mlodziezowy-osrodek-soc/finanse/45585,Sprawozdanie-finansowe-Mlodziezowego-Osrodka-Socjoterapii-w-Radomiu-za-2018-rok-.html
2020-06-04, 13:53

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu za 2018 rok - bilans, rachunek zysku i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor MOS Radom Renata Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Leśniewska Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Opcje strony