Ogłoszenia, komunikaty
Szkoła przystąpiła do projektu unijnego - ,,Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń"
Klauzula informacyjna