Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadpodstawowe/xii-liceum-ogolnoksztal/ogloszenia-komunikaty/40348,informacja-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-ds-ekonomicznych.html
2020-06-05, 12:37

informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s ekonomicznych

Wz. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Aleksandra Stopka, zam. Radom

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska specjalisty d/s ekonomicznych w ZSO nr 4.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Orłowska ZSO nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Sałbut Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Opcje strony