Ogłoszenia, komunikaty
5
Data publikacji 04.02.2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyk

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Informacja o stanowisku : wymiar zatrudnienia – 8/40 etatu - umowa na czas określony - data rozpoczęcia pracy 01.03.2019 r.

Niezbędne wymagania:

Zakres obowiązków:

 1. opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym, wewnętrzną internetową siecią szkolną VII LO oraz prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz innych aplikacji wykorzystywanych  w pracy liceum,
 2. zapewnienie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, projektorów, tablic interaktywnych, instalacja oprogramowania oraz usuwanie awarii,
 3. sporządzanie kopii danych i odpowiednie ich przetwarzanie, (także informacji objętych ochroną) z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
 4. wdrażanie nowych technologii informatycznych zwiększających wydajność, podnoszących stopień bezpieczeństwa lub podnoszących stopień niezawodności systemów informatycznych,
 5. kontrola bezpieczeństwa struktury informatycznej,
 6. nadzór nad wdrażaniem nowych systemów informatycznych pod względem poprawności konfiguracji, bezpieczeństwa oraz niezawodności,
 7. administrowanie systemu Windows,
 8. instruowanie nowych pracowników z zakresu obsługi programów oraz w zakresie nowych rozwiązań pojawiających się w aplikacjach  wykorzystywanych w pracy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
 9. przestrzeganie przepisów, procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,
 10. dokonywanie koniecznych zakupów w ramach pełnionych obowiązków w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 11. bieżąca pomoc nauczycielom – użytkownikom (szkolenie w trakcie roku),
 12. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI)

 Wymagane dokumenty:  

 1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie (co najmniej 2-letni staż pracy),
 2. Wiedza zapewniającą pełny zakres obsługi technicznej i utrzymania ciągłości pracy oraz odpowiedniego funkcjonowania jednostek sieciowych (stanowisk roboczych)
 3. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą systemów operacyjnych: MS Windows 7; MS Windows 8; MS Windows 10,
 4. Podstawowa znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe,
 2. dyspozycyjność
 3. zdolności analityczne,
 4. odporność na stres
 5. rzetelność i komunikatywność,
 6. kreatywność i asertywność
 7. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca przy monitorach,
 2. zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki:  VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa kamila Baczyńskiego, 26 – 600 Radom, ulica: Warszawska 12,
 • telefon: 48 344 10 60
 • e-mail: sekretariat@7lo.radom.pl

CV z listem motywacyjnym oraz dodatkową zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, należy przesyłać na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową na  ww. adres  w terminie do 22.02. 2019 r.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni  od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 22.02.2019r. w sekretariacie VII Liceum      Ogólnokształcącego z w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk „

Postanowienia końcowe

1. Po upływie terminu składania ofert kandydaci telefonicznie zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy konkursowej.

2. Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomia i na tablicy ogłoszeń szkoły.

Załączniki

Data publikacji 04.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Rajkowska


Statystyka strony: 24 wizyt