Ogłoszenia, komunikaty
Oferta pracy na rok szkolny 2019/2020 na: stanowisko nauczyciela przedmiotu: - język angielski – 18 godz. (egzaminator maturalny) - język niemiecki – 12 godz. (egzaminator maturalny) - język hiszpański (zastępstwo) – 17 godz. - matematyka – 15 godz. - język polski - 4 godz. - filozofia – 6 godz. - wiedza o kulturze – 6 godz.