Ogłoszenia, komunikaty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od opublikowania ogłoszenia, w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór - specjalista ds. płac w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu” Sadkowska 19.
Informacja o II etapie naboru na stanowisko Specjalista do spraw płac 1/1 etatu.