Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 31.03.2017

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty została wybrana pani Elżbieta Chruśniak, zamieszkała w Radomiu. Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska specjalisty, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Data publikacji 31.03.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Beata Falińska
VII Liceum Ogólnokształcące

Statystyka strony: 315 wizyt