Ogłoszenia, komunikaty
Instalacja elektryczna pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej.
Instalacja elektryczna pomieszczeń biblioteki.
Roboty malarskie i posadzkowe w salach dla oddziału przedszkolnego.
Przetarg na częściowy remont zaplecza sali gimnastycznej.