Ogłoszenia, komunikaty
Data publikacji 15.09.2015

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko

inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Karolina Warmiak, zam. Radom

W/w kandydatka posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska inspektora ds. bhp w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu.

Data publikacji 15.09.2015

Rejestr zmian
Autor : Danuta Kuźmiuk

Osoba publikująca: Andrzej Tulik
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34

Statystyka strony: 594 wizyt