Rejestry, ewidencje, archiwa
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Sklepik Szkolny” w sekretariacie szkoły ul. Jarzyńskiego 3 w terminie do 25.06.2014 roku do godziny 12.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.06.2014 roku o godzinie 13.00.
Zawiadomienie o wyborze oferty na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do sekretariatu szkoły lub przesłać od dnia opublikowania ogłoszenia do 07.04.2015r do godz.10.00 na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Nr 32 w Radomiu, ul Jarzyńskiego 3”. Aplikacje, które wpłyną do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Radomiu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły osobiście lub przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 26 -600 Radom, ul Jarzyńskiego 3, z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie sklepiku szkolnego”. Oferty należy składać do 08. 09. 2015 r. do godz.10.00 . Otwarcie kopert nastąpi w dniu 08. 09. 2015 r. o godz.11.00.