Ogłoszenia, komunikaty
14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem " Oferta na stanowisko specjalisty d/s ekonomicznych 1/2 etatu w PSP Nr 31"
w dniu 07 sierpnia 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko specjalisty d/s ekonomicznych.