Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 06.02.2013

 

Aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 ze zmianami) oraz Instrukcja kancelaryjna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu.

  •  Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
  •  Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną.
  •  Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Data publikacji 06.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Dyrektor szkoły- Robert Bartkiewicz

Osoba publikująca: Jolanta Kwiatkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

Statystyka strony: 753 wizyt