Finanse

Data publikacji 03.08.2014

Wydatki i dochody szkoły

Wydatki i dochody Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Radomiu

1. Kierunki i przeznaczenie dokonywania wydatków w 2014:

 • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie  społeczne i Fundusz Pracy
 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych
 • zakup środków żywności
 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 • zakup usług remontowych
 • naprawy bieżące
 • zakup usług pozostałych
 • zakup usług telekomunikacyjnych
 • zakup usług dostępu do sieci Internet
 • podróże służbowe krajowe - bilety MPK
 • różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe
 • odpisy na ZFŚS
 • szkolenia pracowników
 • badania pracowników
 • stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie
 • stypendia socjalne
 • wyprawkowe

2. Źródła pozyskiwania dochodów w Publicznej Szkole podstawowej nr 19 w Radomiu w 2014

 • wpływy z różnych opłat
  - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  - zaświadczenia
 • dochody z najmu i dzierżawy
 • wpływy z różnych opłat
  - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  - wynagrodzenie płatnika zasiłków ubezpieczenia chorobowego
 • opłata za żywienie uczniów

 

Data publikacji 03.08.2014

Data modyfikacji 06.08.2014
Rejestr zmian
Autor: Agata Ruba

Osoba publikująca: Agata Ruba
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19

Statystyka strony: 637 wizyt