Finanse
Data publikacji 25.01.2019

Finanse

Zespół Szkół Plastycznych

im. Józefa Brandta w Radomiu

jest publiczną szkołą i placówką kształcenia artystycznego.

Organ prowadzący szkołę:  Gmina Miasta Radom

Nadzór merytoryczny: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

przedmioty plastyczne -  Biuro Wizytatora Warszawskiego; 00-246 Warszawa, ul. Miodowa  24a

wizytator – Agnieszka Witomska 

Zespół Szkół Plastycznych utrzymywany jest ze środków organu prowadzącego szkołę - Gminy Miasta Radomia, który określa także zasady gospodarowania środkami finansowymi.
Majątek Zespołu Szkół Plastycznych jest własnością miasta Radomia.

Data publikacji 25.01.2019

Data modyfikacji 28.01.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Bartłomiej Kopiński
Zespół Szkół Plastycznych

Statystyka strony: 62 wizyt