Redakcja
Data publikacji 04.08.2014

  

    Biuletyn redaguje:

   

Marlena Jedynak

    ul. 25 Czerwca 70

      26-600 Radom

    tel.:  48  362 66 65

   e-mail: marlena.jedynak@muzycznaradom.pl

 

 

       Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) .
  • Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) (stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.)
Data publikacji 04.08.2014

Rejestr zmian
Autor : Marlena Jedynak

Osoba publikująca: Marlena Jedynak
Zespół Szkół Muzycznych

Statystyka strony: 831 wizyt