Sposób załatwiania spraw

Data publikacji 12.02.2013

Sposób załatwiania spraw

- telefonicznie pod numerem (048) 364 14 51

- listownie: ul. Zientarskiego 3  26-600 Radom

- e-mail: przedszkole.publiczne.nr1.radom@neostrada.pl

- osobiście, w godzinach pracy przedszkola:

  Dyrektor placówki: mgr Bożena Matusiak 

  Vicedyrektor placówki: mgr Ewa Płokita

Data publikacji 12.02.2013

Data modyfikacji 26.02.2013
Rejestr zmian
Autor: Kamila Maroszek

Osoba publikująca: Kamila Maroszek
Przedszkole Publiczne Nr 1

Statystyka strony: 902 wizyt