Prawo
Data publikacji 11.02.2013

Status Prawny

Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Króla Maciusia I w Radomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom , Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji Sportu i Turystyki ul. Żeromskiego 53

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53

Data publikacji 11.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Agata Walczewska

Osoba publikująca: Agata Walczewska
Przedszkole Publiczne Nr 8

Statystyka strony: 1043 wizyt